Kannanottoja

Puheenjohtajan puheenvuoro 

( Etelä-Uusimaa, Sinituuli 22/3.6.2021)


Kuljemme kohti kesän kuntavaaleja ja tuleville kaupungin päätöksentekijöille on odotettavissa haastava toimikausi. Kauniiseen merenrantakaupunkiimme Hankoon on valmistumassa uusi kaupunkia yhdistävä ylikulkusilta ja sillanrakentaminen uusien päätöksentekijöiden kesken, sekä kaupunkilaisten mahdollisuus osallistua keskusteluihin, on meille Kokoomuslaisille sydämen asia. Vain yhteistyöllä voimme rakentaa ja saada aikaiseksi tuloksia kaupungin kehittämiseksi näinä aikoina, jolloin monien käsiteltävien asioiden lisäksi, kaavaillaan valtiotasolla vielä uusia sote- ja maakuntaratkaisujakin.


Suuria kysymyksiä Hangossa ovat yritysten ja työpaikkojen väheneminen, muuttotappio ja ikärakenne. Etätyön lisääntyminen on yksi mahdollisuus saada myös pysyviä asukkaita. Mikäli saatavilla on toimivia, läheltä löytyviä pikkukaupungin palveluita, on se Hangolle suuri kilpailuetu verrattuna pääkaupunkiseudun usein pitkienkin etäisyyksien palvelutarjontaan. Edellytyksenä on, että voimme tarjota isoille ja pienille yrityksille toimitiloja, sekä asukkaille kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Laadukas päivähoito ja koulutus ylioppilaaksi saakka löytyvät Hangosta, mutta kilpailumahdollisuudet ammattiin valmistuvien koulutuspaikoissa, verrattuna isoihin kuntiin, ovat meillä rajalliset. Olisi kuitenkin tärkeää keskittyä niiden edellytysten luomiseen, joilla ylläpidetään ja kehitetään toimivaa kaupunkiyhteisöä niin, että kaikilla olisi täällä hyvä elää ja hengittää.


Meri on tärkeimpiä, ellei tärkein kilpailuelementtimme. Hanko tarvitsee toimivan veneilyinfran ja sallivan suhtautumisen veneisiin. Julkisen keskustelun sävy tähän, kuten muihinkin asioihin, markkinoi tai työntää luotaan niitä uusia asukkaita, joita tarvitsemme kipeästi Hangon kaupunkiin tulevien verotulojen lisäämisessä. Myönteiseen ja kutsuvaan kaupunkikuvaan voimme jokainen osaltamme vaikuttaa.


Lopuksi toivotan kaikille menestyksellistä vaalien aikaa ja tuleville päättäjille viisautta

tehdä kaupunkia rakentavia hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä!


Hangon Kokoomuksen pj. Jukka Väisänen  ********************************************************************Hyvinvoiva Hanko, mitä se vaatii ja kenellä on avaimet siihen 

(Kolumni,  Etelä-Uusimaa, Sinituuli 22/3.6.2021)


Hangon kuntapoliittinen päätöksenteko kaipaa järeää uudistusta. Tarvitsemme kaupunkimme päätöksentekoon uutta verta ja rohkeutta uudistaa vanhoja kangistuneita kaavoja. Meillä on täydet edellytykset toimia elinvoimaisena pikkukaupunkina, ainutlaatuisena sellaisena, joka tarjoaa mahdollisuuksia moneen. Kaupungistuminen aiheuttaa haastetta myös Hangon kaltaisen kaupungin toimintakyvylle sillä muuttotappio ei lisää kassavirtaa kaupungille, eikä täten kasvata kuuluisaa yhteistä kirstuamme, jonka turvin saamme kaupunkia kehitettyä ja ylläpidettyä.


Kaupungistumisen on ajateltu suuressa mittakaavassa tarkoittavan tulevaisuudessa sitä, että suurten kaupunkien esikaupunkialueet ulottuvat n. 130 km päähän kasvukeskuksista. Tämähän ei ole missään nimessä utopiaa, sillä tehtyjen tutkimustenkin valossa metropolisaatio on Suomessa jo kovaa vauhtia kehittymässä eteenpäin. Metropolisaatio on siis lyhykäisyydessään sitä, että suurkaupungin alueelle kehittyy kaupunkijärjestelmä, joka voi osin muodostua myös maakunnista. Tällä hetkellä alueeksi lasketaan esimerkiksi Porvoo, Lohja, Hyvinkää, mutta myös Tallinna. Hangon tulisi ehdottomasti asettua tähän kategoriaan (Pohjoiset Suurkaupungit, Söderström P, Schulman H, Ristimäki M, viitattu 8.5.2021).


Hangon kehittäminen edelleen siihen suuntaan, että täältä on yhä järkevää ja käytännöllistä kulkea töihin myös muualle, on ensiarvoisen tärkeää. Samalla ja ennen kaikkea, kaupungin tulisi olla yritysmyönteinen, sillä vain sitä kautta, työpaikkoja syntyy myös paikkakunnalle. Meidän tulisi ajatella sijainti etuna ja rikkautena suhteessa nykykehitykseen. Hankoa ei kuitenkaan saa ”myydä halvalla”, vaan meidän tulee ehdottomasti vaalia meidän ainutlaatuista merellistä maisemaa ja luontoa sen ympärillä, sekä arvostaa kaupungin pienuutta ja etua siinä, että lasten on turvallista kulkea täällä itsenäisesti kouluun ja harrastuksiin. Ne ovat lähtökohtaisesti juuri niitä syitä, miksi Hankoon hakeudutaan. Kaupunki ei kuitenkaan voi kasvaa, jos arki siellä ei suju. Yhtenä keskeisenä asiana on lapsiperheiden edellytykset asua Hangossa, saada lapset laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin sekä turvallisesti koulutielle. Hangon kaltainen kaupunki on monelle myös eläkepäivien valinta, siispä kaikille sujuvan ja hyvän arjen luominen on koko kaupungin etu. Hyvällä yhteistyöllä ja avoimella innovoivalla otteella, meillä on kaikki mahdollisuudet tähän ja tätä kehityskulkua haluan itse olla tukemassa.


Hangon kokoomuksen kuntavaaliehdokas, Eira Salo