75-vuotispäivät

Arvoisat juhlavieraat


Hyvät naiset ja herrat, minulla on kunnia kutsua teidät lämpimästi tervetulleeksi Hangon Kokoomuksen 75-vuotisjuhlaan. Vuosijuhlissa on tapana muistella mennyttä aikaa, yksittäisiä henkilöitä ja tapahtumia, kuten myös tänään – toisaalta katsomme jo tulevaisuuteen.
Viisi vuotta sitten Hangon Kokoomuksen täyttäessä 70 vuotta, silloinen puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Anja Roos kertoi juhlapuheessaan hyvin yksityiskohtaisesti yhdistyksemme historiasta. En käy sitä nyt toistamaan eikä siihen ole aihettakaan, jokunen tärkeä tapahtuma on silti syytä jälleen mainita.
Kokoomuslaisuuden henkinen perusta Hangossa luotiin suomenkielisessä porvarillisessa väestössä, kun helmikuun 19. p:nä 1939 viisitoista henkilöä kokoontui Hangon Suomalaisen kerhon tiloihin ja päättivät silloin perustaa Hangon Kansallisseura nimisen yhdistyksen. Puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Airaksinen.
 Toisen maailmansodan aikana Hankoon hyökättiin ja kaupunki kärsi useista pommiosumista. Samalla kerhon irtaimisto ilmeisesti tuhoutui. Näkyvä toiminta on luonnollisesti sammunut sodan aikana.
 Maaliskuun neljäntenä 1951 Hangon Kansallisseura ry. perustettiinkin uudelleen.  Sopimuskirjan silloin allekirjoittivat Yrjö Manner, Lauri Soininen ja Einar Touri. Yhdistyksen ensimmäinen sodanjälkeinen puheenjohtaja oli Lauri Soininen.
Hangon Kansallisseura perustettiin hoitamaan valtakunnan politiikkaan ja valtiollisiin vaaleihin liittyviä asioita. Kunnallispolitiikkaa hoidettiin tuolloin muilla foorumeilla mm. Suomalaisen seuran, Suomalaisen klubin ja Suomalaisen kerhon toimesta.
Tästä on kuljettu pitkä tie nykypäivään, tänään 75v. juhlia viettävä Hangon Kokoomus tuntee historiansa. Emme halua kuitenkaan muuttua historialliseksi yhdistykseksi, emmekä myöskään unohdetuksi.
Yhdistyksillä voi olla vaara muuttua unohdetuiksi, jos kokeneen vapaaehtoisjoukon tilalle ei löydy uusia nuoria ihmisiä tai jos emme pysty merkittävästi muuttamaan toimintatapojamme. Hiipuvan yhdistyksen toiminnassa vältetään ongelmia ja katse käännetään sisäänpäin tai loistavaan menneisyyteen.    
Hangon Kokoomus ei ole unohtuva eikä auringonlaskun yhdistys. Olemme edelläkävijöitä, vaikutamme omaan tulevaisuuteemme ja toimimme proaktiivisesti. Tulemme panostamaan yhdistystoimintamme uudistamiseen, aktivisointiin ja viestintään entistä enemmän.
Tärkeintä kaikessa yhdistystoiminnassa on omien arvojen korostaminen. Näin varsinkin poliittisissa yhdistyksissä.  Hangon Kokoomus on vahva arvopuolue: yksi avainsanoista toiminnassamme on vastuullisuus, vastuullinen päätöksenteko, vastuullinen markkinatalous, vastuu omasta elämästä ja vastuu lähimmäisistä. Vastuu Hangon sekä yhteiskunnan kehittämisestä, vastuu kaupunkilaisten laadukkaasta perusturvasta. Kokoomuksen aatteessa vastuu, vapaus ja suvaitsevaisuus yhdistyvät sopivasti.
Hangon Kokoomus tukee avoimesti alueen yrittäjyyttä tiedostaen sen, että yrityksillä tulee olemaan jatkossa yhä suurempi rooli palveluiden tuottamisessa.
 Olemme avoimia, kuuntelevia ja aktiivisia uudistajia. Haluamme luoda kuntalaisille hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuudet.
Hangon Kokoomus on valmis kunta- sekä valtakunnan tasolla kohtaamaan uusia haasteita ja kehittämään toimintaansa entistä paremmaksi. Jatkamme työtä paremman huomisen puolesta.
Lopuksi haluan kohdistaa erityiskiitokset ja onnittelut yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Anja Roosille kaikesta hänen tekemästään työstä, Anja on ollut aikaisemmin mukana jopa eduskuntavaaliehdokkaana. Onnitteluni myös Hangon Kokoomukselle. Suuret kiitokset kaikille edellisille puheenjohtajille, kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
Ilman teidän arvokasta työtä meillä ei olisi aktiivista paikallisyhdistystä, eikä se olisi päässyt tähän kunnioitettavaan ikään. Tehdään ja viihdytään yhdessä. Nauttikaamme tästä illasta. Kiitos.
Risto Alén Hangon Kokoomuksen puheenjohtajana